Regulamin sklepu

Regulamin sklepu legitclth.com

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kontouregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – Przedsiębiorca robiący zakupy w sklepie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca inny niż Kupujący.

Klient – Konsument lub Przedsiębiorca lub Kupujący.

Regulaminniniejszy regulamin.

Platforma handlowa usługa korzystająca z oprogramowania, w tym Sklepu – strony internetowej, części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwaną przez Sprzedawcę lub w jego imieniu, która umożliwia konsumentom zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami (jeżeli Państwa dotyczy).

Sklep – sklep internetowy legitclth.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.legitclth.com

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUBLIC LABEL Mateusz Wojciechowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5621769596, nr REGON 340840142, ul. Słoneczna 36/7, 88-400 Żnin. 

Towar – produkt, usługa lub treść cyfrowa zamawiana przez Klienta.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowe dostarczane do Klienta.

Usługa cyfrowa – usługa dostępowa do Treści cyfrowej polegająca na przyznaniu Klientowi np. danych do logowania a następnie dostępu do Treści cyfrowej

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Słoneczna 36/7, 88-400 Żnin

2. Adres e-mail: contact@legitclth.com

3. Telefon: 534 268 742

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego dokonywania zakupów w Sklepie potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu :

 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz włączanie i akceptacja plików cookies;

 • Zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

 • Umożliwienie odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Treści cyfrowych).

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, zawierającymi podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Sprzedawca informuje Klienta o najniższej cenie towaru obowiązującej u sprzedającego w czasie do 30 dni przed zawarciem umowy.

4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

5. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

7. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

9. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

10. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

11. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

12. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

13. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do towarów i usług cyfrowych.

14. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

15. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

16. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

17. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o : głównych cechach towaru, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za towaru wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie towaru oraz o innych kosztach, możliwości odstąpienia od umowy.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:

  • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  • Za pomocą karty płatniczej,

  • Za pośrednictwem platformy płatniczej,

  • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,

  • Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Klient:

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostępu online

  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej

  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej

  • Do paczkomatów InPost

  • Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Klienta, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument i Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • W którym Konsument lub Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Kupującego weszła w posiadanie tego towaru.

  • W którym Konsument lub Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  • W którym Konsument lub Kupujący otrzymał dostęp do Usługi cyfrowej.

3. Aby Konsument lub Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument lub Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Kupującemu, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę (tj. udostępnił zawartość Treści cyfrowych, za wyjątkiem Usług cyfrowych). Niniejszym Sprzedawca informuje Konsumenta lub Kupującego, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument lub Kupujący utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Sprzedawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

6. Razem ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, Konsument lub Kupujący przesyła towar do Sprzedawcy za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika, przesyłką rejestrowaną.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Kupującemu w odniesieniu do umowy:

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb czyli grawery indywidualne

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub lub Kupujący.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do Sklepu, wszelkich elementów Sklepu, w tym w szczególności zdjęć i bloga, przysługują Sprzedawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie elementów Konta jest zabronione. Sprzedawca udziela Klientom licencji niewyłącznej na używanie Sklepu Konta na polach eksploatacji:

 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego CD, DVD,
 • wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
 • prawo obrotu w kraju i za granicą,
 • wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono,
 • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
 • nadawanie za pośrednictwem satelity,
 • retransmisję utworów,
 • sporządzenie wersji obcojęzycznych utworów,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej (w tym Internetu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • reemisję równoczesną i integralną przez inną organizację telewizyjną w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

§ 10 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia braku zgodności towaru lub usługi z umową Klient lub Kupujący lub Konsument ma możliwość reklamowania towaru, w tym Usługi i treści cyfrowej na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona a także na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumenta w przypadku Treści i Usług cyfrowych, w czasie 2 lat od wykonania umowy.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący lub Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie o ochronie praw konsumenta:

  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  • Żądać usunięcia wady.

3. Korzystając z rękojmi Kupujący lub Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie o ochronie praw konsumenta, w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę świadczeń z ust.2 powyżej:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania tego towaru na koszt Sprzedawcy.

6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 30 dni.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem www.legitclth.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza (do pobrania) odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Kupujący może, ale nie musi skorzysta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY